Anläggningen

Grytan

Karet fyllt med flytande zink kallas grytan, hjärtat i verksamheten och är uppvärmd 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.
Det är grytan som sätter gränsen för hur stora konstruktioner som kan galvaniseras.
Vår gryta har måtten Längd x Bredd x Djup; 3400 x 800 x 1400mm.
Men vi kan galvanisera konstruktioner upp till 6 meter med s.k. dubbeldopp.


Kringutrustning

Fullutrustad smidesverkstad för ändring eller lego tillverkning av gods.
Möjlighet till blästring, målning mm tillhandahålls av oss.


Godshantering och logistik

Nya Älta Galvan AB ordnar inte med transporter åt något håll, detta får kunden ansvara för. Vintertid bör man täcka godset p.g.a. vägsaltet.

 


Grytan