Att tänka på innan varmgalvanisering


Storlek & ytskick på konstruktionen

Storleken på godset måste anpassas så att det får plats i zinkgrytan och saltsyrekaren.
Vår gryta har måtten Längd x Bredd x Djup; 3400 x 800 x 1400mm. Men vi kan galvanisera konstruktioner upp till 6 meter med s.k. dubbeldopp.

Stålet ska vara fritt från färg, fett, olja och svetsslagg. Stål med något av ovanstående kräver blästring eller avfettning.

Upphängning

Hål för upphängning måste finnas på godset för att vi ska kunna hantera det.

Stora konstruktioner delas gärna och då kan oftast bulthålen användas som lyftpunkt.
Plåtar förses med lyftögglor eller förses med hål.

Dränering för rörkonstruktioner

Dräneringen är en väldigt viktig del att beakta innan inlämning för galvanisering. Zink, saltsyra och flussmedel måste kunna rinna in i konstruktionen och luften måste kunna ta sig ut.

Hålen måste vara tillräckligt stora och rätt placerade för att resultatet ska bli bra.
Placera hålen så nära kanten som möjligt.Dränering för slutna konstruktioner

Slutna konstruktioner är synerligen viktiga att dränera på rätt sätt då de kan explodera av värmeutvecklingen.

Dräneras de inte på rätt sätt sjunker de inte i saltsyran, flussmedelet eller zinkgrytan.

Hål måste ta på sådant sätt att avrinning sker utan hinder. Hålen bör sitta diagonalt och så nära hörnen som möjligt.

Syra och flussmedels gömmor

Förstärkningar och överlappningar bör helsvetsas för att undvika gömmor. Ytor över 70 cm² måste dräneras p.g.a. explosionsrisken.

Där stålet ligger tätt inpå annat stål (se bild) kan det bildas gömmor där saltsyra och flussmedel samlas och ligger kvar vid doppet i zinkgrytan.
Detta resulterar i en brunaktig rostliknande vätska som sakt rinner ut från håligheten.