Kvalité & val av stål


Vid behov av kontroll intyg, gör det klart för oss innan godset är lämnat. Vissa kvalitets klasser kräver blästring innan!

Val av stål

Valet av stål bestämmer hur tjockt zinkskiktet kommer att bli, hur ytan kommer att se ut och är därför viktig att beakta för slutproduktens resultat. Det är främst kiselhalten i stålet som bestämmer hur tjockt zinkskiktet kommer att bli men även dessa faktorer inverkar på tjockleken:

 • Mängden fosfor i stålet
 • Dopptiden i grytan
Val av kvalité

För att få en beläggning som uppfyller kraven för SS-EN ISO 1461 (den svenska standarden) ska ett otätat eller aluminiutätat stål väljas alternativt ett kiseltätatstål men då bör kiselhalten ligga mellan 0,15-0,22 %.
Vid väldigt korrosiva miljöer rekommenderar SS-EN ISO 1461 en kiselhalt på >0,22 %.

Lämpliga stålkvaliteter för varmvalsade konstruktionsstål:

 • Stål 1 (S1)
  Otätat stål utan aluminium Si + P £ 0,040 vikts-%
  Aluminiumtätat stål ( Al > 0,020 %) Si + P £ 0,040 vikts-%
 • Stål 2 (S2)
  Kiseltätat stål med eller utan Al Si = 0,15 - 0,25 vikts-%
 • Stål 3 (S3)
  Kiseltätat stål med eller utan Al Si = 0,25 - 0,35 vikts-%

Olämpliga stålkvaliteter (Gäller även kallvalsade konstuktionsstål):

 • Stål 4 (S4)
  Stål med eller utan aluminium 0,040 < Si + P < 0,15 vikts-%

 Lämpliga stålkvaliteter för kallvalsade konstruktionsstål:

 • Stål 5 (S5) Si + P £ 0,040 vikts-%
 • Stål 6 (S6) Si = 0,25 - 0,35 vikts-%