Varmförzinkning

Zink

Vid varmförzinkning används metallen zink (Zn) som är en blåvit, blänkande metall med en smältpunkt på 420 ° C .
Zink har ett mångfaldigt användningsområde det är bl.a. en livsviktig ingrediens
till livet då det finns i många enzymer och hormoner.


Processen
 • Stålet avfettas från oljor och fett
 • Betning i saltsyrekar för att avlägsna oxider (ytrost)
 • Vattenbad för att avlägsna saltsyra från stålet
 • Stålet doppas i ett flussmedelskar som ökar reaktionen mellan stålet och zinken samt avlägsnar oxider från stålets yta
 • Stålet sänks ned i ett bad av flytande zink med en temperatur av ~450 ° C -460 ° C.
  En legering mellan stål och zink bildas.
 • Efterbehandling och kontroll av stålet
 • Klart för leverans till kund
Produkten

Efter varmgalvaniseringen har godset i normala fall fått ett zinkskikt i tjockleken 70 – 125 µm.
Godset kan monteras i mycket krävande miljöer och vara underhållsfritt oftast i mer än 50 år.


Varför varmförzinkning
 • Kostnadseffektivt
 • Livslängd, järn korroderar 200 ggr snabbare än zink
 • Självläkande yta vid skada. Katodiskt skydd, repor i zinkskiktet rostar inte
 • Ger korrosionsskydd i håligheter där det kan vara svårt att komma åt
  med andra metoder
 • Låg underhållskostnad
 • Längsta korrosionsskyddet av de olika förzinkningsmetoderna

Varmförzinkning jämfört mot andra metoder

(§Bilden tillhör http://www.zincinfo.se/foretag/Korrosion.htm)

Metod

Skikttjocklek>
µm

Korrosionsskydd
år

Kostnad *
initial

Kostnad*

livslängd

Elförzinkning

3 - 10

1 - 5

0.90

12.6

Sprutförzinkning

40 - 100

15 - 40**

1.5

2.7

Mekanisk förzinkning

5 - 20

2 - 10

1.5

10.5

Varmförzinkning

70 - 150

30 - 70

1.0

1.0

Varmförzinkning kontin.
(band, plåt, tråd)

15 - 40

7 - 20

0.85

3.0

 


Zinktackor

Flussmedel

Saltsyra Varning!

Kontroll efter dopp

Centrifugeringsmaskin för
att avlägsna zink från
mindre ståldetaljer